Zeals we allemaal in de krant hebben kunnen lezen en zelf in het Spanderswoud konden aanschouwen heeft de gemeente Hilversum gemeend een aantal nog waardevolle beuken te moeten kappen. Een en ander was voor het VWG-bestuur aanleiding om onderstaande brief aan de gemeenteraad te sturen.