Het doel van het Nederlandse Atlasproject is om van vakken van 5 x 5 km. vast te stellen welke soorten vogels er broeden. In Nederland is men daar in 1973 voorzichtig mee begonnen, en in 1974 op grote schaal mee verder gegaan. Het is de bedoeling dat geheel Europa op deze wijze wordt bewerkt, zij het dat de meeste vakken groter zijn (meestal 10 x 10 km) dan in Nederland. Van Groot- Brittanië en Ierland, Frankrijk en Denemarken is een dergelijke atlas nu al (in boekvorm per soort + een kaart met begeleidende tekst) gepubliceerd. Nederland loopt niet. zo voorop, 1977 is het laatste jaar voor de inventarisaties.