Donderdag, 28 april 1977 is de jubileumavond gehouden van de vogelwerkgroep, ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan. Een heugelijk feit dat dank zij de inzet van een aantal enthousiaste vogelaars op passende wijze is herdacht. Hoewel de beschikbare ruimte enigszins beperkt was hebben de organisatoren toch kans gezien een tentoonstelling in te richten, welke op voortreffelijke wijze de veelzijdige activiteiten van onze vogelwerkgroep te zien gaven.