Tijdens ringwerkzaamheden (met J. v.d. Geld) langs de Gooimeerkust nabij Oud-Valkeveen vingen wij op 25 augustus 1976 een voor Het Gooi niet algemeen te noemen Gors, n.l. een Ortolaan. Met behulp van Svensson’s determinatiegids en Handkenmerken van het Vogeltrekstation kon deze vangst gekontroleerd worden, waarbij tevens werd vastgesteld dat het een vrouwtje 1 kj. (=eerste kalenderjaar, d.w.z. oen jong van 1976) was. Nadat een ring (B 343.199) was omgelegd en enkele dia’s gemaakt waren, werd de vogel losgelaten. Voor zover mij bekend is dit de eerste "bevestigde" waarneming voor Het Gooi. De Avifauna van Midden Nederland (1971) noemt hem een onregelmatige gast en voor Het Gooi wordt slechts één waarneming vermeld (7 en 8 mei 1963; één ó en één Naarden, meded. Beek). Bij het doornemen van oude nummers van de Korhaan kwamen nog twee (onbevestigde) waarnemingen uit Het Gooi voor de dag. Eén door J.G.Wurster op 14 april 1954, een exemplaar in het Laarder Wasmeer en één van P. Lips en I. van Woersem op 11 mei 1974 van twee exemplaren op de Kwekerij Gooi en Eemland. (zie Korhaan jrg. 5(4): 24 en jrg. 8 (6): 12).