Zo op het laatst van maart is het leuk vogelen tussen Naarden en Lelystadhaven, want verschillende wintervogels zijn er nog, terwijl tevens sommige zomergasten zijn gearriveerd; dit laatste blijkt al bij het Naarderbos, waar roepende Tureluurs overvliegen en wat Kemphaantjes en groepjes Grutto’s in de weilanden rondlopen. Een Wulp, een paar Roeken en de overvliegende Aalscholvers, nu volop in prachtkleed met lichte koppen en witte dijvlekken, zijn de laatste winter waarschijnlijk niet eens weggetrokken.