In 1976 werden in totaal 44 kasten gekontroleerd, hetgeen vier minder is dan in het voorafgaande jaar. Tijdens de kontrole in het broedseizoen bleken 6 kasten te zijn omgevallen. Desondanks was één van deze kasten door een paartje Torenvalken bezet, die er met succes jongen in grootbrachten. Langs de Larserweg en de Knardijk werden twee nieuwe kasten geplaatst. In maart 1977 zijn ie omgevallen kasten weer overeind gezet en zijn enkele reparaties verricht. Na het komende seizoen ligt het in de bedoeling een gedeelte van de kasten door nieuwe te vervangen, omdat sommige al aardig in verval zijn geraakt. De resultaten van het broedseizoen 1976 zijn voor de Torenvalk in Tabel 1 samengevat.