Steeds weer blijkt er behoefte te bestaan aan oude vogelwaarnemingen uit het Gooi. Oude dagboeken en periodieken zullen dan doorgenomen moeten worden. Op zoek naar oude gegevens over Ankeveen ex. o. nam ik de Jaarberichten van de Club van Nederlandsche Vogelkundigen (jrg. 1 tot en met 17) verschenen van 1911-1928 door. Na 1928 ging dit tijdschrift Limosa heten.