Onze Vogelwerkgroep heeft begin 1977 een plan voorgelegd aan het bestuur van de Stichting het Gooisch Natuurreservaat om het Korhoenderrustgebiedje op de Westerheide te vergroten. Volgens het bestuur van onze VWG is dit nog de enige mogelijkheid om de Korhoenders ook voor de toekomst in het Gooi te kunnen behouden.