Bij deze kom ik terug op hetgeen besproken werd tijdens de bijeenkomst op "Broekhuizen" dd. 16.6. j.l. Naast de kwestie "loslopende honden" kwamen daarbij ook enige aspecten van de plannen ten aanzien van een eventueel in te stellen Korhoenderrustgebied ter sprake.