BUSSUM – „Laat de haan baltsen” zou de slogan kunnen zijn waarmee Lionsclub het Gooi, het korhoen, de langzaam verdwijnende vogel van de Gooise heide te hulp snelt. De Lions hebben een campagne opgezet waarbij geheel in de fiolosofie van het Goois Natuurreservaat, van een stuk overwoekerde hei bij het vogelreservaat, weer hei zal worden gemaakt. De korhoenders hebben meer ruimte nodig. Zij hebben vooral wat meer rust nodig en bovendien zullen zij weer boekweitakkertjes moeten terugvinden om er te kunnen snoepen van voor deze vogel onmisbare onkruiden. De Lions hebben van hun kant ook hulp nodig. Zij willen op drie zaterdagen onder leiding van de GNR-mensen de Amerikaanse vogelkers te lijf gaan; de op sommige plaatsen inderdaad hinderlijke struik, zeker op een heidegebied. In ploegen van tien tot zestien man zal op de zaterdagen 24 september, en 1 en 8 oktober, de woekerboom worden verwijderd, zowel op als vlakbij het reservaat. De Lions met als actieleider de heer G. H. Kuhn (Huizerstraatweg 107A, Naarden), hebben reeds toezeggingen- ontvangen van enkele groepen maar willen nog meer liefhebbers noteren! Zo zullen enkele groepen middelbare scholieren met rubberlaarzen, klompen en schop zich op de bewuste plaats melden.