Het is niet de bedoeling dat de redactie van dit verenigingsorgaan zelf het blad schrijft, maar de inhoud dient door de commissies èn leden te worden geleverd.