De Algemene Ledenvergadering wordt voorgesteld op grond van artikel 18 van de statuten in te stellen een subgroep voor de Eempolders (in het bestuur vertegenwoordigd door mej. A. van Leyden) en een subgroep voor de Vogelkursussen (in het bestuur vertegenwoordigd door de heer K. Visser).