Door het helaas moeizaam binnenkomen van de nestkastgegevens is de achterstand in de nestkastverslagen nog niet weggewerkt. Hoewel onvolledig, wordt nu van de binnengekomen verslagen rapport uitgebracht. Het verslag 1973 verschijnt in febr./maart 1978, de verslagen 1974 en 1975 zullen in één uitgave in mei/juni 1978 verschijnen. Naar aanleiding van een tip van de heer D.A. Jonkers van het RIN betreffende het opruimen van munitiekisten door het leger, hebben we een aanvraag voor deze kisten ingediend. Zij zijn vrij gemakkelijk om te bouwen tot nestkasten.