Gezien het grote sukses in voorgaande jaren willen we ook dit jaar weer een inventarisatie weekend houden. Ditmaal een heel ander soort gebied als we de laatste jaren gewend waren. Verder zal de opzet iets anders zijn. Ons oog is gevallen op de polder Dorssewaard. Deze polder ligt even ten noorden van het dorp Vreeland en bevat ca. 150 ha. Het grootste deel van het gebied is weiland, maar langs de Vreelandseweg ligt een stuk elzenbroekbos en langs de Vecht een enkel klein landgoedje en enige boerderijen met boomgaarden. Als er voldoende animo is kunnen we wellicht ook nog wat “Vechtbossen” richting Loenen (b.v. Terra Nova) op vogels bekijken.