Dat er in het Gooi-, Vecht— en Eemgebied Huiszwaluwen broeden is een ieder wel bekend. Maar precies waar en hoeveel weten we eigenlijk niet. Daarom willen we dit onderzoek graag opzetten. In grote lijnen zal het er op neer komen dat u één— of tweemaal in het broedseizoen (liefst in uw naaste omgeving!) kijkt hoeveel nesten er aan de huizen (boerderijen?) zitten. Daar dit onderzoek niet aan een bepaalde dag of week gebonden is, kan iedereen meedoen! Nadere informatie volgt in de volgende Korhaan, U kunt zich al opgeven bij P. Dieperink, Jagerspad 9, Laren (tel. 02153-83615). Ook de plaatsen waar in voorgaande jaren nesten zaten, wil hij graag van u weten!