Op de volgende vergadering zullen we de eerste telervaringen bespreken: Datum : dinsdag 21 maart 1978 om 19.45 uur Plaats : Godelindeschool te Naarden Iedere belangstellende is welkom !