Op het ogenblik is de heer Van der Zwaan bezig met het indexeren van de Korhanen jaargangen 1 – 10. Het is de bedoeling dat dit als een extra Korhaan gaat verschijnen. Als u dit extra nummer wilt hebben, kunt u zich opgeven wij W. Cohen (redaktie) of H.J. ten Brinke (sekretaris). Liefst per briefkaart!