Bij toeval ontdekte het Rijksinstituut voor de Drinkwatervoorziening dat het grondwater bedenkelijk verontreinigd was. De kontrole op lozingen en stortingen op de bodem is onvoldoende. Op sommige plaatsen, o.a. Hilversum, is de verontreiniging ernstiger dan van het oppervlakte water. De verontreiniging wordt veroorzaakt door onder andere metaalverwerkende bedrijven. Bij het ontvetten van het metaal wordt trichloorethyleen gebruikt. Niet alleen afvallozingen op de bodem, maar ook luchtverontreiniging via verontreinigde regen welke in de bodem tot het grondwater doordringt, is een oorzaak, evenals lekke ondergrondse brandstoftanks. Het is te hopen dat de regering prioriteit zal geven aan de nieuwe wet op de bodemverontreiniging, die in voorbereiding is.