Onze algemene Ledenvergadering in de aula van de Godelindegemeenschap te Naarden op 15 maart 1978 werd door aanwezigen bezocht. De eerste exemplaren van ons jubileumnummer werden aangeboden aan drie in het Gooi wonende nestoren van natuurbehoud, te weten de heren prof. dr. K.H. Voous, mr. H.P. Gorter en dr. J.H. Westerman.