In het kader van het milieuonderzoek wordt door het gewest Gooi- en Vechtstreek de invloed van menselijk handelen op kleine zoogdieren (muizen) onderzocht. Ondergetekende zou hiervoor graag alle gegevens ontvangen zoals braakballen met opgave van plaats, biotoop en datum.