Een jaarlijks terugkerende gebeurtenis is de deelname aan de excursie van de Vogelwerkgroep Grote Rivieren, waarbij zich dit jaar ook leden van de Vogelwerkgroep Nijmegen en de K.N.N.V. uit dezelfde plaata aansloten. De excursie werd gehouden op 25 februari 1978. Het is opmerkelijk dat zich altijd zo weinig leden voor deze tocht opgeven. Waarschijnlijk gaat men van de gedachte uit, dat er alleen naar ganzen wordt gekeken, die dichter bij huis ook te zien zijn.