Tot de vogels die steeds de belangstelling van de mens hebben, vooral ten plattelande, behoren zeker de zwaluwen. In het voorjaar wordt er door bijna iedereen aandacht aan geschonken wanneer in april de eerste zwaluwen terug zijn gekomen. Het uithalen van vogelnesten wordt in de dorpen nog niet als een groot kwaad gezien, maar wanneer men zich aan een zwaluwnest vergrijpt, wordt dit toch in het algemeen wel als een misstap aangevoeld en wordt door velen geprotesteerd.