Voor belangstellenden is onze jubileumuitgave “Vogels in het Gooi” verkrijgbaar ad ƒ 10,- + ƒ 4,- verzendkosten. Na storting van ƒ 14,- op postgiro 2528494 wordt U het boek toegezonden.