In het personeelsorgaan van de Rijksdienst van de IJsselmeerpolders, 14e jrg. nr. 2, geeft prof. Van Duin in het traditionele februariartikel een overzicht van het wel en wee van deze dienst in 1977. In deze beschouwing die ettelijke pagina’s omvat, vindt de lezer veel interessante feiten en cijfers met betrekking tot het poldergebeuren.