De wijze waarop onze inheemse fauna beheerd wordt laat nog wel eens wat te wensen over. Allerlei personen en instanties zien het als hun taak ingrepen in de natuur te plegen waarmee ze, bewust of onbewust, invloed uitoefenen op het wel en wee van onze dierpopulaties. Bij al deze activiteiten realiseert men zich vaak onvoldoende dat ieder menselijk ingrijpen een keten van reacties teweeg brengt; vrijwel zonder uitzondering leidt dit tot verarming van flora en fauna.