Zoals u in het Redaktioneel heeft gelezen, gaat onze sekretaris, de heer Henk ten Brinke onze vereniging wegens verhuizing verlaten. De afgelopen jaren heeft hij zijn funktie met veel bekwaamheid en enthousiasme uitgeoefend. Als nieuw lid heeft hij enige jaren geleden de taak van sekretaris op zich genomen, onbekend in onze vereniging. Op zeer prettige wijze hebben wij in het bestuur met hem samengewerkt, wij danken hem hiervoor en wensen hem veel succes in zijn nieuwe werkkring in Ede.