Het is u allen reeds bekend dat het bestuur heeft gemeend ons jubileum-boek Vogels in het Gooi gratis aan alle leden te verstrekken. Deze uitgave heeft natuurlijk wel een aanzienlijke aanslag gedaan op onze financiële middelen, terwijl bovendien de drukkosten aanzienlijk hoger waren (± ƒ 1200) dan begroot i.v.m. de onverwachte grotere omvang van het boek. Op onze Algemene Ledenvergadering van 15 maart werd reeds door één van onze leden voorgesteld om u allen aan te sporen tot het geven van een vrijwille bijdrage. Als ieder lid ƒ 5 zou bijdragen, zou het meer-bedrag hierdoor gedekt zijn. Als u evenveel plezier aan het boekje hebt beleefd als ik, zal het u zeker een kleine tegemoetkoming waard zijn!