Er zijn maar enkele vogels waarbij in de naam ’t woord dief is verwerkt. Waarom dit nu bij de Visdief het geval is, is mij niet bekend, maar het zal wel verband houden met de schade toegebracht aan de visstand, die men in vroegere tijden de vogels toedacht. Zij aten immers datgene wat de mens ook goed kon gebruiken en vis was een belangrijk voedingsmiddel. De Visdief neemt echter kleine visjes, en bij andere viseters zoals Aalscholvers en Reigers, die toch veel grotere vissen eten, is dit “dieven” niet in de naam verwerkt.