Onder deze titel verscheen in april j.l. een nota van J. Harder en T. Visser, leden van onze Vogelwerkgroep. Deze nota werd geschreven namens de Stichting Gooise Milieufederatie i.o. (in deze stichting zullen gaan deelnemen de Vereniging van Vrienden van het Gooi, de Kontaktraad Natuurbescherming het Gooi en de Werkgroep Leefmilieu het Gooi). De redenen waarom dit rapport geproduceerd is liggen in het feit dat deze gezamenlijke natuurbeschermingsorganisaties in het Gooi zich niet konden verenigen met de bedoelingen die de gemeente Hilversum met het bos voorhad.