Daar wij steeds binnen onze Vogelwerkgroep te kampen hebben met een tekort aan aktieve leden, waardoor wij op het gebied van inventarisaties en tellingen minder aktiviteiten kunnen ontplooien dan wij wel zouden willen, hebben wij besloten een kursus te geven, speciaal bestemd voor die leden die, na het volgen daarvan, werkelijk van plan zijn om zich wat meer in te zetten voor het werk van de VWG. Naast onderwerpen van algemene aard, richt deze kursus zich vooral op technieken betr. inventarisatie en tellingen, daar wij menen dat er op dit gebied een zekere schroom bestaat om mee te doen in verband met onvoldoende praktische kennis van de materie.