Voor de achtste maal in successie is deze winter de jaarlijkse telling voor roofvogels gehouden. Bij de interpretatie van de gegevens dienen we niet uit het oog te verliezen dat deze telling slechts een momentopname is, zo dicht mogelijk gelegen bij het midden van de maand februari. De weersomstandigheden voorafgaand aan de telling kunnen van invloed zijn geweest en wegtrek hebben veroorzaakt. Een meer ideale situatie zou ontstaan wanneer het totale gebied maandelijks wordt geteld, zoals o.a. in de omgeving van Nijmegen gebeurt.