Evenals in andere jaren zijn van een aantal vogelsoorten weer de aantallen genoteerd. Bij de zwanen staat tussen haakjes het aantal juveniele dieren aangegeven.