HUIZEN – Naar schatting 150 oeverzwaluwen, ook hef zandzwklnven geroend, hebben dit Jaar weer de gemeente Huizen uitekosenem in de sendigrazvingen die deze gemeente rijk iz hun nesten te bouwen. Al enkele jaren vestigen deze zwaluwen zich in de steile zandwalien nabij de zalkzandstènfabriek. Dit jaar heben deze gevleadelder vrienden zich echter ook een geheel nieuwe plaats gevestigd: hetgronddepet van de gemeente aan de Zuiderzee, waarmee men druK doende was die af te graven.