In de vakature voor de funktie van sekretaris is voorzien. De heer R.G. Moolenbeek heeft met ingang van 1 augustus deze taak op zich genomen. Mej. A. van Leyden zal hem als 2e sekretaresse bijstaan.