In oktober start weer onze kursus Vogelherkenning. Deze kursus met dia’s, geluid en excursies, wordt gehouden in de Zuiderkerk, Abr. Kuyperlaah, Bussum op Woensdag 4, 11, 18 en 25 oktober en 1 en 8 november. Aanvang 20.00 uur.