Als het een kroontje op zou hebben, deze dwerg onder de zangvogels, zou dat toch wel een piepkleintje moeten zijn, net zo klein als het vogeltje zelf is. Maar hij heeft geen kroon, hoewel men hem toch koning noemt. Zijn rijk, dat is het dichte struikgewas, hagen en heesters, takkenbossen en houtstapels.