Eigenlijk zou u op deze plaats iemand anders moeten zien staan dan de sekretaris. Want het leiden van deze algemene ledenvergadering is één van de taken van de voorzitter. Maar .... helaas .... helaas, wij zitten al een jaar met een vakature van voorzitter. Daarom zal ik vanavond als sekretaris deze taak waarnemen. Bijna elke bestuursvergadering is deze vakature-vervulling ter sprake gekomen, Bij herhaling hebben wij ons ledenbestand doorgenomen. Maar ... niet iedereen is bereid ... niet iedereen is geschikt. Als u suggesties kunt doen dan heel graag. Het bestuur blijft van oordeel, dat een voorzitter aan bepaalde voorwaarden moet voldoen om goed te kunnen funktioneren.