Het is mij deze zomer weer opgevallen dat je de Rietgors bijna overal ziet waar maar een beetje water en wat riet is te vinden, In de polder met bijna dicht gegroeide droge sloten en op kale bouwterreinen waar maar een plasje of een geul met water en riet aanwezig is. Een hoekje met weelderige plantengroei daarbij en men kan er zeker van zijn op een gegeven moment een vogel op te zien vliegen met een witte veer aan de buitenkant van zijn staart. We hebben dan bijna zeker met een Rietgors te maken. Het bovenstaande is ontleend aan een tochtje door de Hulzermeent en braakliggende terreinen in de Bijlmermeer.