Vogels beschermen schijnt vaak onvoorkoombare moeilijkheden op te leveren. Voor anderen blijkt het weer probleemloos te zijn; zij zeggen “wij beschermen het individu, maar wij beschermen óók de soort waardoor broedbiotopen en voedselbiotopen gehandhaafd moeten blijven, beschermd en in sommige gevallen uitgebreid worden”. Dat is de min of meer ongecomplicearde vogelbeschermer, die het ook niet in zijn hoofd zal halen, welk dier dan ook onnodig te kwellen, te verwonden óf te doden. Dat zijn dan volgens sommige jagers mensen die anti-jacht zijn. Maar zó mogen we dát niet stellen, het zijn vogelbeschermers uit het juiste hout gesneden en dat mag niemand hun kwalijk nemen.