Voor het derde achtereenvolgende jaar werd in de derde decade van november een telling gehouden van de Goudplevieren in Noord-Holland. Tijdens voorgaande tellingen waren al gunstige ervaringen opgedaan met het tegelijkertijd tellen van de Wulpen en Kemphanen. Daarom werd besloten ook deze steltlopers te inventariseren.