Het is altijd leuk om een pluim op de hoed gestoken te krijgen. In dit geval kreeg ik hem dan in verband met het verschijnen van het boekje “Vogels in de Eempolders” (redactioneel vorige Korhaan). Ik vind echter dat op deze over het hoofd wordt gezien dat ook andere personen zeer veel werk hebben verzet om het tot stand komen van dit boekje mogelijk te maken.