Met rasse schreden nadert het weekend van 26-27-28 februari dat in het teken staat van het vijftienjarig bestaan van de vogelwerkgroep. De redactie is er samen met Jelle Harder in geslaagd voor deze gelegenheid een speciale uitgave van de Korhaan samen te stellen.