Het afgelopen jaar was wel een bijzonder jaar voor onze subgroep, in het voorjaar verscheen onze uitgave "Vogels in de Eempolders". Hoewel wij in eerste instantie aan een eenvoudiger opzet hadden gedacht, is het uiteindelijk een fraai geïllustreerd boekje geworden waar de subgroep met recht trots op kan zijn. Verschillende instanties werden reeds van te voren benaderd voor evt. bestellingen, met het resultaat dat ongeveer 200 exemplaren vooraf werden besteld (Vrienden van het Gooi bestelden 100 ex.!).