De Stichtse Milieu Federatie stuurde o.a. namens de VWG een brief naar Natuurmonumenten. In deze brief wordt aangedrongen op meer aktie van Natuurmonumenten om de weidevogels in de Eempolders te beschermen. Natuurmonumenten moet trachten zelfstandig gronden te verwerven. Gronden, die zijn aangekocht door St.Beheer Landbouwgronden moeten tijdelijk worden uitgegeven onder voorwaarden voor een aangepast beheer.