Haviken en Buizerds zijn het afgelopen jaar weer het slachtoffer geworden van vervolging. Met name in het oosten en zuiden van ons land zijn veel van deze vogels vergiftigd of geschoten, ook zijn veel nesten uitgehaald of doorschoten. Meer dan honderd van deze gevallen werden met zekerheid vastgesteld door vogelwerkgroepen en laboratoriumanalyses van de Werkgroep Vogelsterfte. Vooral uit terreinen waar Fazanten uitgezet worden, zijn veel van deze praktijken bekend geworden. Veel wijst er op dat de schuldigen in jagerskringen gezocht moeten worden. Vogelbescherming heeft de KNJV dan ook gevraagd deze praktijken krachtig bij haar leden te veroordelen. Mocht U in ons werkgebied aanwijzingen vinden dat stootvogels vervolgd worden wilt U deze dan doorgeven aan de subgroep Avifauna.