Subsidie: Gemeente Hilversum heeft ons een bijdrage van f 2150,- toegezegd Subgroep Z-Flevoland, die de naam enige tijd geleden veranderde in Vogel- en natuurwacht Zuid-Flevoland, heeft bij de RIJP bezwaar aangetekend tegen het bestemmingsplan Kromslootpark (over de Hollandse brug rechts).