Recentelijk is een verzameling oorspronkelijke opstellen over Spreeuwen uitgegeven. De studie van negen jeugdige vogelliefhebbers, is hierin samengebundeld door H.P. Gallacher. Het boek bevat 96 pagina's plus tekeningen en grafieken. De prijs bedraagt f14,90 t.n. v. H.P. Gallacher te Voorhout giro nr. 196724. Een recentie (geen exemplaar) ligt op het redaktieadres ter inzage.