Het landgoed is eigendom van de familie Dudok van Heel. Oud-Naarden ligt aan het Gooimeer tussen Naarden en Huizen. Het landgoed bestaat uit weiland (20 ha), oude beuken- en eikenlanen, jong eikenbos (ruim 10 ha), een schraalgrasland, het oude zuiderzeestrand, een brede rietgordel, jong naaldhout en de oudste (95 jaar) Corsicaansedennenopstand van Nederland. Kortom: een veelheid aan milieu’s en daartussen vele interessante overgangen.