Al sedert de oprichting van de vogelwerkgroep leeft de wens om een boek uit te geven over de vogels van het Gooi. Tot de uitvoering van dit idee is het nooit gekomen, doordat enige tijd later voorbereidingen werden getroffen voor het tot standkomen van een Avifauna voor Midden-Nederland. Het boek rolde in 1971 van de persen. Nu ruim 10 jaar later komt de oorspronkelijke gedachte weer tot leven om tot een eigen meer gedetailleerde Gooise uitgave te komen. Een eerste aanzet is de succesvolle publikatie "DE VOGELS VAN HET GOOI" geweest, waarin een gemeleerd aantal artikelen werd samengebracht. Hieronder bevonden zich een aantal specifieke avifaunistische verhalen.