In het jaar 1932 kon weer een druk programma worden afgewerkt. Het aantal aktieve vogelaars breidde zich uit. Er werden vergaderingen gehouden op 2 maart en 5 oktober in de Godelinde scholengemeenschap. Het SOVON projekt werd voortgezet en alle vakken in ons gebied zijn nu zo goed als klaar. De maandelijkse werk/kontaktavonden werden redelijk tot goed bezocht. Hierdoor kon het archief worden bijgewerkt. Op een van de avonden werd olv D. Jonkers een braakballen pluisavond gehouden. J. de Jonge publiceerde met regelmaat de overzichten van de waarnemingen gedaan door leden. De waarnemingen betreffende Zuidelijk Flevoland werden door G. Blok verwerkt.